Vård

En viktig uppgift för oss är att förstå vårdens alla delar och arbetsmoment, både från patientens och sjukvårdens sida,
för att kunna påverka och omsätta det i den byggda miljön.
Här är också tillgängligheten en oerhört viktig aspekt.

Referenslista över våra vårdprojekt: [ LADDA NER PDF ]