Skolor

Arkitekturens roll för hur skolan upplevs och inspirerar barn och lärare är en av de mest intressanta uppgifterna när vi formar morgondagens skola.
Vi började projektera skolor i början av 1990- talet. Kungsängsskolan i Sala var ett av de första större skolprojekten.
[ se skriften "arkitektur och pedagogik" ]