Kulturbyggnader

Kulturbyggnader är ofta spännande exempel på hur en byggnad lever och förändras med sin tid.
Arkitekturens uppgift är att förhålla sig till dess tidlager – och samtidigt ge byggnaden funktion och form som
relaterar till samtiden.

Ombyggnader - att förhålla sig till en befintlig byggnad och vidareutveckla den med känsla för dess historia och
omgivning är en ständig utmaning. Tiden är ett viktigt arkitektoniskt redskap när vi arbetar med ombyggnader och
renoveringar. Det nya ska passa in och tillföra något utan att dölja byggnadens historia.
Därför är förståelse och respekt för människors minnen, drömmar och visioner lika viktigt för oss som teknisk kunskap,
erfarenhet och effektivitet.