Kontor

Kontor förändras efter verksamhet och arbetssätt. Vår uppgift är att förstå och stödja företag och myndigheter
i deras verksamhet och omsätta det i den byggda miljön.