Högskolor och Universitet

Högskolor och universitet genomgår en total förändring med avseende på lokalers användning.
Mycket av de laborativa verksamheterna görs idag i datamiljöer och kräver oftast inga stora rum.
Den akademiska miljön skall stimulera till kreativitet och spontana möten där nya tankar och ideér kan uppkomma.