ENERGI OCH EKOLOGI

En av de absolut viktigaste uppgifterna vi har som arkitekter är att verka för ett hållbart byggande.
Vi har som ambition att alla på kontoret skall vidareutbildas i de frågor som berör detta, både ur ett samhällsekonomiskt och ett drifts- och förvaltningsekonomiskt perspektiv.
Vi vill kunna erbjuda våra beställare en helhetssyn på byggandet.